Bertelekom

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu Bilgileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZ. A.Ş. (Bundan böyle “BER TELEKOM”  ve/veya “Şirket” olarak anılacaktır.)tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu: BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZ. A.Ş.

Adres: Çamlık Mah. Dinç sok. Muyar Plaza No:4 Kat:3 D.27 Çakmak- Ümraniye /İSTANBUL

Telefon : +90 216 594 7157

KEP Adresi: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Mersis Numarası:  0164043230400018

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları hakkındaki detaylı bilgilere; www.bertelekom.com internet adresinden, kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile ulaşabilirsiniz.

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirket, kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve çalışan adayı / seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Referanslar, Sağlık, Katıldığı Kurs ve Seminer Bilgilerini işleyebilecektir.

 

 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad Soyad, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali, Asker Durumu, Ehliyet Mevcudiyeti/ Tipi, imza

Çalışan Adayı / Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, BER TELEKOM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik ortam vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta, İkametgâh Adresi, Telefon(GSM ve Sabit)

Çalışan Adayı/ Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, BER TELEKOM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik ortam vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Özgeçmiş Bilgileri, Pozisyon/Unvan Bilgileri, Referans Bilgisi, Başvurulan Pozisyon Bilgisi

Çalışan Adayı/ Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, BER TELEKOM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik ortam vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·  Ücret Beklentisi

Çalışan Adayı/ Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, BER TELEKOM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik ortam vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

 

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Diploma Bilgileri, Katıldığı Kurs/Seminer Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanımı Bilgisi, İş Deneyimi

Çalışan Adayı/ Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, BER TELEKOM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik ortam vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dava veya mahkûmiyet Bilgisi, Önemli Hastalık Bilgisi

Çalışan Adayı/ Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, BER TELEKOM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik ortam vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d) Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır. Çalışan adayı işe başlatılmaz ise saklama süresi 6 ay, çalışan adayı işe başlatılırsa saklama süresi hukuki ilişki süresince saklanır.

 

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme
 • Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, bertelekom.com internet adresimizden ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan yöntemlerden birini kullanarak gönderebilirsiniz.

Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en geç 30 gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ (6698 SAYILI KVKK GEREĞİNCE)

BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZ. LTD. ŞTİ (kısaca “BER TELEKOM” anılacaktır) tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Kanun ve buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak kişisel verileriniz işlenecektir.

Veri Sorumlusu: BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZ. LTD. ŞTİ.

Adres: Çamlık Mah. Dinç sok. Muyar Plaza No:4 Kat:3 D.27 Çakmak- Ümraniye /İSTANBUL

Telefon : +90 216 594 7157

KEP Adres: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Mersis Numarası:  0164043230400018

 

BER TELEKOM tarafından aşağıda yer alan kişisel verilerinizin (istisnai haller dışında) işlenebilmesi için açık rızanızın alınması gerekmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 3. maddesinde açık rıza; “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Kanun çerçevesinde rıza, kişinin sahip olduğu verinin işlenmesine, kendi isteği ile ya da karşı taraftan gelen istek üzerine, onay vermesi anlamını taşımaktadır.

Bu kapsamda işlenebilmesi için açık rızanıza ihtiyaç duyulan kişisel verileriniz şunlardır;

 

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Bilgiler

Dava ve Mahkûmiyet Bilgisi

Sağlık Bilgileri

Önemli Hastalık Bilgisi

 

Çalışan Adayı Aydınlatma Metninde kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine dair aydınlatma metninde yer alan tüm hususları okudum, anladım. 

Bu anlatımlar ışığında;

 1. Bu verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla BER TELEKOM tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde, gerekli güvenlik tedbirlerini almak suretiyle işlenmesine; 
 1. İş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi, iş sözleşmesinin imzalanması ve iş sözleşmesi gereği ile sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına,
 1. İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, BER TELEKOM tarafından; hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde, iş ortaklarına, İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ve tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için aktarılmasına,
 1. Bu verilerimin geleceğini belirleme hakkımın tarafıma ait ilgili olduğu, dilediğim zaman veri sorumlusuna vermiş olduğum açık rızamı geri alabileceğimi, ilgili Kanun çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususlarında detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, yasal saklama süresinin dolması halinde, yasal saklama süresi söz konusu değilse kişisel verinin işlenmesine ilişkin amaç/amaçların ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin İş Kanunu ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde silineceğini, yok edileceği veya anonim hale getirileceğini bilerek,

Aydınlatma Metni kapsamında herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin, BER TELEKOM tarafından toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 

 


Please publish modules in offcanvas position.

Size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çerezleri kullanıyoruz. Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.